Wig 30

Obrót akcjami

| 0 comments

Akcje są zbywalne, co oznacza, że można je kupować i sprzedawać. Obrót akcjami może być w pewien sposób ograniczony. Ograniczenie to może wynikać ze statutu spółki.
Rozporządzanie akcjami imiennymi może się odbywać na takiej zasadzie, że do przeniesienia własności akcji będzie wymagana zgoda spółki. Taką zgodę może wyrażać zarząd albo obrót akcjami zostanie na podstawie umowy ograniczony na określony czas. Jednak co jest ważne – takie ograniczenie, które dotyczy rozporządzania akcjami, nie może być ustanowione jednak na dłużej niż pięć lat od dnia zawarcia umowy.

Istnieć mogą też inne formy ograniczeń obrotu akcjami, czasem to będzie wynikać ze specyfiki i rodzaju danej akcji. Jeśli chodzi o akcje aportowe to ograniczenie to wynika z mocy samego prawa. Jak wygląda przeniesienie praw wynikających z akcji w przypadku akcji imiennych, a jak w przypadku akcji na na okaziciela? Jeśli mamy do czynienia z akcją na okaziciela, wtedy przeniesienie własności akcji dokonywane jest przez przeniesienie posiadania dokumentu akcji, a w przypadku akcji imiennych przeniesienie własności akcji następuje przez pisemne oświadczenie zbywcy na dokumencie akcji lub w innym dokumencie i wręczenie dokumentu akcji nabywcy.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.